İpeker;  üretimdeki su ihtiyaçlarının tamamını BOSB Su Üretim tesislerinin ileri teknoloji, geri kazanım membranlarındaki "Re-Cycle" üretimden karşılamaktadır.  Çevre dostu bir şekilde kullanılan suyun % 100' ü SCADA sistemi ile kontrol edilen BOSB arıtma tesislerinde tekrar doğaya kazandırılmaktadır. İpeker , BOSB su üretim ve atık su arıtma tesislerinde yöneticilik görevini devam ettirmektedir.